Koncept

iMEiT "inspiration, Motivation, Education - in Training"

iMEiT Watt-Cykling

 

Kortfattat förklarat innebär vårt watt-koncept att er anläggning får ta del av ett beprövat och fungerande upplägg som skapar mer resultat av träningen, som ökar lojaliteten hos era medlemmar och som ger större beläggning på era klasser. Samtidigt som vi behåller all glädjen, allt det individuella och personliga samt valbarheten för instruktörer och medlemmar.

 

Rent konkret fungerar konceptet så att era instruktörer får ett passupplägg med antal intervaller / block (längd och tid) samt vilka tempon dessa ska utföras i och vad syftet och anledningen till just dessa är. Därifrån väljer instruktörerna sedan själva sin musik och sätter sin prägel på upplägget precis som vanligt när man instruerar freestyle. Vi tillhandahåller helt enkelt vetenskapen och tänket samt kunskapen bakom.

 

Som anläggning kan du baserat på hur många klasser och hur mycket medlemmar ni har på anläggningen välja två olika nivår, "Motion" eller "Elit", och två olika spår, "iMEiT Watt-Solo" eller "iMEiT Watt-Plus". I Solo räknar vi med att ni kör 2-4 watt-baserade cykelklasser i veckan och lägger upp upplägget baserat på detta. I Plus räknar vi med att ni kör mer än 4 watt-baserade cykelklasser i veckan och skapar ett upplägg för detta. I de olika nivåerna utgår vi från vilken nivå ni anser bäst beskriver era medlemmar, samt era instruktörer. Självklart går det att kombinera fritt mellan dessa fyra olika val.

Önskas det så finns det även möjlighet att prenumerera på en komplett lösning med musik och allt färdigt.

 

 

Vilkor:

- Löpande avtal som tecknas på minst ett år

- iMEiT kan säga upp omedelbart vid missbruk

- Anläggningen tillhandahåller minst 2st watt-klasser i veckan för sina medlemmar

- Anläggningen använder väl fungerande cyklar med watt och kadens-mätare

 

Ingår:

- Löpande upplägg som byts var 8:e till var 12:e vecka

- Upplägget är standardiserat men instruktörerna väljer själva sin egen musik

- Marknadsföringsmaterial för konceptet i form av högupplöst material för eget tryck / utskrift

- Väl utbildade instruktörer som alla följer en gemensam mall och plan för träningen.

- Igenkänningsfaktor för medlemmarna.

- Material och hjälp att utföra FTP tester på medlemmarna.

- Intern FB-grupp för instruktörerna att bolla frågor med iMEiT samt byta klasser mellan sig mm.

Copyright iMEiT 2016 © All Rights Reserved